Faaliyet Alanlarımız

 

Bankacılık ve Finans Hukuku

 

Yerel ve uluslararası bankacılık ve finans hukuku, uluslararası portföy yönetimi, uluslararası proje finansmanı, bireysel finansman işlemleri, hazine fonları ve settlement işlemleri, menkul kıymetler, türev araçlar, vadeli işlemler ve opsiyonlara ilişkin düzenlemeler, menkul kıymetleştirme ve krediler ile ilgili yasal çerçevede her konuda danışmanlık hizmetleri.

Finans piyasaları ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümü için güçlü ve etkin dava takibi ve danışmanlık hizmetleri.

  

 

Birleşme ve Devralmalar

 

Birleşme ve devralma işlemleri, ortak girişimler, şirket bölünmesi ve yeniden yapılandırılmalar ile ilgili yasal çerçevede her konuda
danışmanlık hizmetleri.
 

 

Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku

 

Sözleşmeler, ortaklıklar, iflas ve borca batıklık, konkordato, borç tahsilatı, finansal kiralama, imtiyaz hukuku ve uygulamaları, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticaret sözleşmeleri, nakliye ve lojistik sözleşmeleri,  ekipman finansmanı ve kiralaması, gayrimenkul hukuku ve iş sözleşmelerine ilişkin her konuda danışmanlık hizmetleri.

Şirketlere ilişkin her türlü konuda dava takibi ve alternatif uyuşmazlık çözüm hizmetleri.

 

 

Yabancı Yatırım Hukuku, Uluslararası Ticaret

 

Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlerin temsili, ortak girişim, şube, irtibat bürosu, acente, distribütör ve bağlı ortaklıkların kuruluş işlemleri, Türkiye’de yabancı kaynaklı yatırım yapılmasına, devlet izin ve teşvik başvurularına ilişkin olarak müvekkillerin yetkili makamlar nezdinde temsili.
Sınır ötesi yatırımlar, gelişmekte olan piyasalar, finansal servisler, kurumsal yatırım, yatırım bankacılığı, off-shore yatırımı, girişim sermayesi, risk sermayesi gibi konulara ve yabancı personelin oturma ve çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri.
 

 

 

Kamu İdareleri ile Sözleşmeler, Özelleştirmeler

 

Uluslararası ihaleler, imtiyazlar, kamu tedarik sözleşmeleri, teklif ve ihaleler, özelleştirme projeleri, enerji projeleri, telekomünikasyon projeleri, yap-işlet-devret ve yap-işlet projeleri, PPP ve bunlarla ilgili mevzuata ilişkin danışmanlık hizmetleri.

 

 

Enerji Hukuku

 

Elektrik, doğal gaz, enerji alımları, proje finansman ve geliştirilmesi ve enerji mevzuatı ile ilgili her türlü konuda danışmanlık hizmetleri.


 


Emlak ve Gayrimenkul Hukuku, Kira ve Kiralama, Planlama ve Arazi Kullanımı

 


Arazi geliştirme projeleri, her türlü gayrimenkul devir ve sair tasarruf işlemleri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşu, rehin, ipotek tesisi, gayrimenkul kiralama işlemleri, hasılat kirası, imar izinleri ve ilgili mevzuata ilişkin danışmanlık hizmetleri. Kira sözleşmeleri ve eşya hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümü için dava takip hizmetleri.

 

 

 İnşaat Hukuku

 

Yerel ve uluslararası inşaat sözleşmeleri, ihaleleri ve teklifleri ve bunların finansmanına ilişkin her türlü dava takip ve danışmanlık hizmetleri.

 

 

Çevre Hukuku, Doğal Kaynaklar Hukuku

 

Tehlikeli maddeler, atıklar,  çevre kirliliği gibi çevre hukukunu ilgilendiren her türlü konu ve madencilik, mineraller, petrol ve gaz gibi doğal kaynaklar hukukunu ilgilendiren her türlü konuda dava takip ve danışmanlık hizmetleri.

 

 

İş Hukuku

 

Şirketlerin ve bireylerin iş hukukundan doğan her türlü uyuşmazlık ve davalarının takibi ile iş hukuku ve mevzuatı çerçevesinde danışmanlık hizmetleri.

 

 

Miras Hukuku

 

Tereke yönetimi, miras hukuku, veraset ve intikale ilişkin dava takip ve danışmanlık hizmetleri. Vasiyetname düzenlenmesi. 

Dava Takibi

 

Özel hukuk davaları, ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin her türlü davalar, ceza davaları, idari davalar ve icra takibi. Dava temyiz aşamalarına ilişkin işlemler.

.